Ürün Analitiği & Veri

Ürün Analitiği & Veri

Strateji, İçgörü, Analiz

Ekibimiz, strateji aşamasında web sitesi ve/veya uygulama özelinde veri ve içgörü stratejilerinin oluşturulma sürecini, takibinde de bu stratejilere bağlı olarak hangi verilerin toplanacağını ve raporlanacağını belirler.

Ekibimiz, strateji aşamasında web sitesi ve/veya uygulama özelinde veri ve içgörü stratejilerinin oluşturulma sürecini, kullanıcılarınızın ilgili ürününüzü nasıl kullandığını ve konumlandırdığını anlamlandırmanızı, takibinde ise belirlenen stratejiler doğrultusunda ürün özelinde hangi verilerin toplanacağını ve raporlanacağını belirler.

Operasyon aşamasında, strateji sürecinde belirlenmiş olan verilerin reklam ve üçüncü parti aksiyonları için gerekli tüm kurulumlarının gerçekleşme süreçleri ile ilgilenir. 

Operasyon aşamasında, strateji sürecinde belirlenmiş olan verilerin reklam ve üçüncü parti aksiyonları için gerekli tüm kurulumlarının gerçekleşme süreçleri ile ilgilenir. Yapılan kurulumların doğruluğundan ve sağlıklı veri akışının gerçekleşmesinden sorumlu olarak belirli aralıklarla ilgili test ve kontrol süreçleri yönetir.

Raporlama aşamasında toplanan tüm verilerin görselleştirilmesi, raporlanması, rapor otomasyonları ve raporların düzenli takibi de Ürün Analitiği ve Veri Bilimi departmanımıza ait bir süreçtir. 

Analiz ve içgörü konularında ise makine öğrenmesi kullanarak toplanan verilerin analiz edilmesi, içgörülerin çıkarılması, performans pazarlama ekibimize senaryo ve kitlelerin aktarılması gibi iş kalemleri bulunmaktadır.